De haartransplantatie Robot

Tot op heden zijn er weinig robotachtige toepassingen ingezet bij haartransplantaties, vanwege onvoldoende mogelijkheden en beperkte prestaties. Deze beproefde robottoepassingen gebruiken de conventionele "Robotarm" mechanismen en methodologieën. De meeste robot applicaties werken in het Cartesian Coordinatie Systeem (X-as, Yaxis, Z-as) die conventioneel is.

Dit coördinatensysteem is niet geschikt, omdat het de gewenste bewegingssnelheden niet behaald en de positioneringen van de grijper tijdens de haartransplantatie procedure onnauwkeurig uitvoert.

"FUE-Robotic System" werkt aan de hand van een sferisch coördinatenstelsel, waardoor het hoge snelheden kan bereiken en zich nauwkeurig kan positioneren.

Tot op heden is er maar een Robotic Solution ontwikkeld en geïntroduceerd aan de markt door een Amerikaans bedrijf. Deze robotoplossing is niet volledig operationeel bij alle processtappen van de procedure. Deze robotoplossing is alleen voor het ponsproces. Alle andere processen van de procedure worden opnieuw handmatig voltooid. Het extracten en oogsten van de grafts verloopt ook handmatig.

De huidige robotsystemen maken gebruik van de Cartesian Coördinatie Systeem (X-as, Y-as, Zaxis). Dit coördinatensysteem maakt de huidige Robotsysteem zwaar en niet flexibel. Bewegingen van de huidige robotsysteem zijn te langzaam en het kan de tijd niet verminderen. Dit soort robottoepassingen vergroten de tijdsperiode niet en verminderen de KWALITEIT van de FUE-procedures.

Door te zoeken op 'Robotic Hair Transplantation' op de YouTube-webpagina, kunt u het werkingsprincipe van de huidige robot toepassingen die in de markt actief zijn, op het gebied van FUE, bezichtigen.

Ondanks de zwakke voordelen van de huidige robot applicaties in de markt Is er genoeg interesse van klinieken voor deze robottoepassing.

Volgens de ISHRS 2013 en 2015 Practice Census Reports is het marktaandeel gestegen van 1,6% tot 12,6%. De netto toename van het marktaandeel is 11% in de afgelopen 2 jaar.

Kollestee Medical is van plan het FUE-robotsysteem op de Europese markt en de wereldmarkt te implementeren door het elimineren van de grootste nadelen van de huidige methoden van handmatige applicaties en huidige robot toepassingen in de markt.

TOP