Het eindresultaat van Stef Ekkel!

/ / BN’ERS, Geen categorie

Stef Ekkel, geboren in Kampen op 9 augustus 1980, is een Nederlandse volkszanger. Hij zingt veelal over het dagelijkse leven. Ekkel groeide op met de Nederlandstalige muziek die gedraaid werd in cafe de Boterton, het cafe van zijn ouders. In 1998 gaf Ekkel zijn eerste optreden. In 2001 werd zijn eerste lied Op ’n terrasje uitgebracht in eigen beheer. Deze single stond 8 weken lang in de Nederlandse Top 20. De grootste hit in Nederland is Waarheen, Waarvoor. Deze kwam op nummer 8 in de Single Top 100.

Beertje van Beers: Stef, zou je mij kunnen vertellen hoe alles verliep met betrekking tot je haartransplantatie?
Stef Ekkel: Na mijn intakegesprek in Vlaardingen was ik al snel overtuigd dat ik een  haartransplantatie bij Hairworld Istanbul zou ondergaan. Anders dan de naam doet vermoeden, zitHairworld Istanbul niet alleen in Turkije, maar ook in Nederland. Het voordeel van het Hairworld kantoor in Vlaardingen is dat de intake, begeleiding en nazorg gewoon vanuit Nederland gebeurd en ook nog in je eigen taal.
Mijn volgende bestemming, Istanbul. In de hal gaat het bordje met mijn naam omhoog en vijf minuten later zitten we in een luxe taxi. Vijfendertig minuten later ben ik ingecheckt voor een bloedonderzoek in de kliniek. Een kwartier later werd ik ingecheckt in het Hilton hotel dat op een steenworp afstand ligt van de kliniek. De avond voor de ingreep hebben we heerlijk gegeten. Helaas mocht ik geen wijn. Vanaf 7 dagen voor de ingreep mag er geen alcohol meer genuttigd worden om de kans van slagen optimaal te maken.

De volgende ochtend ging mijn wekker om half acht. Douchen, ontbijten en op naar de kliniek. Daar werd ik om half negen van al mijn haren ontdaan en kort daarna lag ik al op de behandeltafel. De haartransplantaties worden in een ultra VIP A klasse internationaal ziekenhuis uitgevoerd, alwaar Hairworld Istanbul een hele verdieping tot zijn beschikking heeft. Samen met een van de specialisten werd mijn haarlijn bepaald en na enkele lokale verdovingen kwam het transplantatie team pas echt op volle toeren. Iedere specialist, met ervaring van honderden patiënten heeft zijn eigen taak. Al naar gelang van de dikte van het donorhaar (het dikke haar wat je aan zij- en achterkant hebt van het hoofd) worden de minuscuul kleine haartjes met wortel en al verwijderd en apart gelegd. Zo’n wortel noemen ze een graft. Een graft kan een haar maar soms ook wel zes haartjes bevatten. Dit maakt dat de ene persoon dikker haar heeft dan een ander. Met de techniek bij Hairworld Istanbul gaat het meestal om 2500 tot 6000 grafts. Dit betekent dat het soms om meer dan 20.000 haartjes gaat tijdens een behandeling. Vervolgens werden voor al mijn grafts huidkanaaltjes gemaakt (hele kleine gaatjes). Deze werden door drie specialisten opgevuld met de grafts. Uiteindelijk zijn er bij mij 3020 grafts geplaatst. Na behandeling ben je er nog niet helemaal. Ik wilde een optimaal resultaat dus ik hield me helemaal aan het protocol. Dit betekende dat ik ieder dag braaf mijn vitaminepilletjes slikte en mijn haar waste met Hairworld Istanbul’s eigen ontwikkelde vitamineshampoo. Na een half jaar is dit het resultaat!

Beertje van Beers: Wow, ben je er blij mee?
Stef Ekkel: Tot nu toe ben ik erg blij met mijn ingreep, wat een resultaat, kijk dan! De laatste maanden zijn de complimenten ook niet te tellen. En dan te bedenken dat het eindresultaat pas over enkele maanden is. Ik moet ook zeggen, de nazorg is uniek. Bij iedere vraag of onzekerheid bel je gewoon even op. Ook kreeg ik uitgebreide documentatie mee met antwoorden op de meest gestelde vragen.

I lost track of the compliments I got over the past months.

Stef Ekkel, born in Kampen on August 9, 1980, is a Dutch folk singer. He often sings about daily life. Ekkel grew up with Dutch music that was played at the Boterton cafe, the café of his parents. In 1998 Ekkel made his first appearance. In 2001, his first song Op ‘n terrasje was released in-house. This single was in the Dutch Top 20 for 8 weeks. The biggest hit in the
Netherlands is Waarheen, Waarvoor. This came in at number 8 in the Single Top 100. 

Beertje van Beers: Stef, could you tell me how everything went regarding your hair transplant?
Stef Ekkel: After my intake interview in Vlaardingen, I was quickly convinced that I would undergo a hair transplant at Hairworld Istanbul. Unlike the name suggests, Hairworld Istanbul is not only in Turkey, but also in the Netherlands. The advantage of the Hairworld Istanbul office in Vlaardingen is that the intake, supervision and aftercare is done from the Netherlands and also in your own language. My next destination, Istanbul. A sign with my name went up in the airport hall and five minutes later I take place in a luxury taxi. Thirty-five minutes later I checked in for a blood test in the clinic and 15 minutes later I was checked into the Hilton hotel, which is a stone throw away from the clinic. We had a lovely dinner the evening before the operation. Unfortunately, I was not allowed to have wine. It is not allowed to consume alcohol 7 days before the procedure, to optimize the chances of success.
The next morning my alarm went off at half past eight. Took a shower, breakfast and off to the clinic. There I was stripped of all my hair and shortly thereafter I was already on the treatment table. The hair transplant is carried out in an ultra VIP A class international hospital, where Hairworld Istanbul has a whole floor for its own. Together with one of the specialists, my hairline was determined and after a few local anesthetics, the transplant team was ready to go. Every specialist had their own task. Depending on the thickness of the donor hair, the minuscule small hairs are removed with root and laid out separately. They call them grafts. A graft can contain one hair, but sometimes also three to six hairs. Subsequently, skin ducts were made for all my grafts (very small holes). Then three specialists placed the grafts with precision into my scalp. At the end, 3020 grafts were implanted.
After treatment, you are not completely there yet. I wanted an optimal result so I had to follow the protocol. This meant that every day I took my vitamin pills and washed my hair with
Hairworld Istanbul’s own developed vitamin shampoo. This is the result after six months! 

Beertje van Beers: Wow, are you happy with it?
Stef Ekkel: So far, I am very happy with my surgery, see the result, look! I lost track of all the compliments I got last months. And than to think that the end result is only in a few months. I must also say, the aftercare is unique. With every question or uncertainty, you simply give a  call. I also received extensive documentation with answers to the most frequently asked questions.