Lange Frans kiest voor FUE CT haartransplantatie bij HairWorld Istanbul

/ / BN’ERS, Geen categorie

Lange Frans, ofwel Frans Christiaan Frederiks (Amsterdam, 12 november 1980), is een Nederlandse rapper en tv-presentator.
Van 2004 tot 2009 vormde hij een hiphop duo met Baas B. Lange Frans groeide op in Diemen. Naast zijn werk als rapper is hij ook een van de gezichten van tv-zender Veronica. Hij presenteerde de programma’s My Best Friends, Veronica Poker, Lange Frans stelt Kamervragen, Fobiac en Face it.

Wij mochten Lange Frans interviewen en hebben hem een aantal vragen gesteld.

Beertje van Beers: Waarom wil je deze ingreep nu doe?
Lange Frans: De techniek is er! Ik heb het gevoel dat dat het nu allemaal kan. Tevens heb ik het gevoel dat dit mijn laatste kans is. Gelukkig heb ik nog een beetje haar aan de achterkant. Als we mijn haren naar voren kunnen plaatsen en de kruin een beetje kunnen wegwerken dan kan ik mijn kinderen nog een ander kapsel laten zien dan deze kale kop die ze eigenlijk al heel hun leven kennen. Pappa kan ook een kapsel hebben toch?

Beertje van Beers: Je bent niet ijdel, ofwel?
Lange Frans: Ik ben niet zo ontzettend ijdel. Kijk, tuurlijk vind ik het belangrijk om er goed uit te zien,maar ik sta niet tien minuten per dag voor de spiegel.

Beertje van Beers: Wanneer verwacht je resultaat te zien?
Lange Frans: Ik verwacht binnen 6 maanden wel wat resultaat te zien. Wat ik heb vernomen is dat eerst de getransplanteerde haartjes zullen uitvallen, maar die zullen allemaal teruggroeien. Het is net alsof je een zaadje plant in de moestuin. 6 maanden tot 1 jaar na de behandeling spraken we weer met Lange Frans.

Beertje van Beers: Frans, je ziet er zo jong uit! Wat vindt je er zelf van?
Lange Frans: Inderdaad, als ik nu de foto’s van mezelf terugzie van een half jaar of 1 jaar geleden, dan denk ik wie is dat? Het wende zo snel. Ook de mensen om me heen zijn heel snel gewend geraakt. Ik ontving enorm veel berichten via social media en na mijn optredens wilden mensen graag aan mijn haren zitten omdat ze het niet konden geloven. Nee, ik ben zeer tevreden. Noem mij vanaf nu maar Frans 3.0 haha.

Beertje van Beers: Hoe voelde je je voordat je werd behandeld?
Lange Frans: Ik moet zeggen, erg spannend! Het is voor een man denk ik best een grote stap om zo’n ingreep te ondergaan.

Beertje van Beers: Hoe voelde je je tijdens de behandeling?
Lange Frans: Ja dat was echt heel raar! Je hebt weinig gevoel op je hoofd. Je voelt wel iets natuurlijk en je weet dat er iets gaande is, maar je merkt weinig. Het is in ieder geval goed te doen.

Beertje van Beers: Het was best wel spannend allemaal. Verliep alles soepel? Hoe vond je de communicatie?
Lange Frans: Alles ging erg soepel. Het contact met Hairworld Istanbul is en was altijd goed. Ik kan te allen tijde een appje sturen als er wat is. Als ik vragen heb over de nazorg, vitamines, shampoo of over de CTS-techniek bijvoorbeeld. Het is erg belangrijk om voor beide partijen de nazorg goed te doen, omdat een groot deel van het resultaat ook in de nazorg ligt. Het is enorm belangrijk dat je het erna goed onderhoudt door het goed te laten groeien en niet te veel laat bijknippen. Dit zal leiden tot een goed resultaat en dat staat hoog in het vaandel natuurlijk.

Lange Frans, or Frans Christiaan Frederiks (Amsterdam, November 12, 1980), is a Dutch rapper and tv-presentator. From 2004 to 2009 he formed a hiphop duo with Baas B. Lange Frans grew up in Diemen. In addition to his work as a rapper, he is also one of the faces of tv channel Veronica. He hosted the programs My Best Friends, Veronica Poker, Lange Frans asks parliamentary questions, Fobiac and Face it. We were allowed to interview Lange Frans and we asked him a number of questions.

Beertje van Beers: Why do you want to do this operation now?

Lange Frans: The technique is here! I feel that now is the time! I also feel like this is my last chance to do something about my hair. Luckily, I still have some hair at the back of my head. If we can place these hairs to the front and also fill up the crown, then I can show my children another haircut then this bald head that they have known all their life. Daddy can also have a haircut right?

Beertje van Beers: You are not vain person, are you?

Lange Frans: I am not so very vain. Look, of course I think it's important to look good, but I do not spend ten minutes in front of the mirror daily.

Beertje van Beers: When do you expect to see the result?

Lange Frans: I expect to see some results within 6 months. What I’ve heard is that first the transplanted hairs will fall out, before they grow back. It’s like planting a seed in a vegetable
garden. 6 months to 1 year after the treatment we spoke again with Lange Frans.

Beertje van Beers: Frans, you look so young! What do you think of it yourself?

Lange Frans: Indeed, if I see photos of myself from 6 months or 1 year ago, I ask myself who is that guy? It went so fast. The people around me also became accustomed to my new look very quickly. I have received a lot of messages via social media and after my gigs people approach me and try to touch my hair, because they could not believe it. I am very satisfied. Call me Frans 3.0 from now on, haha.

Beertje van Beers: How did you feel before your treatment?

Lange Frans: I must say, very excited! It’s quite a big step for a man to undergo a hairtransplant.

Beertje van Beers: How did you feel during the treatment?

Lange Frans: Yes, that was really weird! You do not really feel anything. You feel a bit unnatural because you know something is going on, but you don’t notice much. In any case, it
is good to do.

Beertje van Beers: It was quite exciting. Did everything go smoothly? How was the
communication?
Lange Frans: Everything went smoothly. The communication with Hairworld Istanbul is and has been good. I can send a message at any time of the day in case I have a problem. If I’ve
questions about aftercare, vitamins, shampoo or about the CTS treatment, for example. It is very important to do the aftercare well for both parties, because a large part of the result is
because of the aftercare. It is very important that you maintain your hair afterwards, let it grow well and do not trim it too much. This will lead to a good result and that is of course the most important thing.